Aktualności   
   O szkole   
   Informacje   
   Sukcesy   
   Inne   
   Kontakt   
Gimnazjum imienia Jana Pawła II

ul. Ogrodowa 3a 98-355 Działoszyn woj. łódzkie

Tel.: (043) 841 31 97

E-mail:
prywatny@op.pl

   Lip Dub   
   Przyjaciel szkoły   
Miasto i Gmina Działoszyn
Miasto i Gmina Działoszyn

      Pedagog
PEDAGOG SZKOLNY

Pedagog szkolny to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełnienia, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno – wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Do jego głównych obowiązków należy koordynacja działalności opiekuńczo - wychowawcze szkoły, rozpoznanie środowiska wychowawczego, pomoc uczniom w problemach rodzinnych, rówieśniczych i szkolnych.

Funkcję pedagoga szkolnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Działoszynie pełni od siedmiu lat mgr Beata Bujak.

Do pedagoga szkolnego może zgłosić się każdy uczeń, który przeżywa trudności, ma problemy i nie potrafi sobie z nimi samodzielnie poradzić. Otrzyma tu pomoc, zrozumienie i wsparcie emocjonalne.Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

Ø czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,

Ø nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,

Ø masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,

Ø chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,

Ø chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,

Ø masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek 8.00 – 13.00
Wtorek 8.00 – 13.00
Środa 8.00 – l4.00
Czwartek 8.00 – 13.00
Piątek 8.00 – 13.00Rola i zadania pedagoga szkolnego
1.Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych.
2.Określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
3.Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
4.Podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
5.Wspieranie działań opiekuńczo - wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
6.Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.Powyższe zadania pedagog szkolny realizuje we współpracy z:
-rodzicami,
-nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
-poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,
-innymi szkołami i placówkami,
-podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

edited by Matis34